« обратно към услуги

Защо да избера оралната хирургия в Дентално студио „Света Аполония?


- Защото ние ще Ви предложим широка гама от услуги в областта на оралната хирургия. По този начин няма да Ви се налага да посещавате няколко дентални центъра при нужда от различни манипулации. Кратко описание на предлаганите услуги е поместено по-долу.

- Защото при нас лечението се извършва с модерно оборудване, което гарантира отлични резултати без болка. Като например диодният лазер, с който хирургичните манипулации се извършват атравматично и безкръвно.

- Защото екипът от специалисти, работещи при нас има нужната квалификация и богат опит, за да избере и проведе най-доброто за вас лечение. Справка за нашия екип можете да намерите в раздел .


Предлагаме квалифицирана помощ в областта на оралната хирургия при следните случаи:

Екстракция на зъби


Екстракцията (изваждането) на зъб, който поддържа възпалително огнище в устната кухина, е най-стария метод за дентално лечение, известен още от древността. В днешно време към екстракция се прибягва само в краен случай, ако всички други методи за лечение не дадат нужния резултат. В Дентално студио „Света Аполония” решението дали да се проведе екстракция се взема индивидуално за всеки един пациент, след задълбочено клинично и рентгеново изследване. За нас е от значение както здравето, така и комфортът на пациента, поради което процедурата по екстракция включва поставяне на локална анестезия (обезболяващо дейстие), обработване и при необходимост зашиване на екстракционната рана. Това осигурява отсъствието на каквато и да е болка не само по време на изваждането на зъба, но и при възстановяването. За да сме убедени, че лечението е успешно, пациентите получават писмени указания за следоперативно поведение в следващите няколко дни.

Усложнена екстракция на останали корени


Понякога, при дълбоко счупване на зъб, част от корена остава в костта. За да се отстрани е необходимо да се направи трепанация на костта, което представлява премахването и́ по хирургичен път, и по този начин се осигурява достъп до корена за екстрахирането му. Квалификацията и опитът на специалистите от Дентално студио „Света Аполония” позволяват провеждането на тази оперативна намеса.

Хирургично отстраняване на мъдреци


По-късното формиране на мъдреците в сравнение с останалите зъби и голямото разстояние, което изминават, за да изникнат са предпоставки за трудности при прорязването (изникването) им, придружени от редица възпалителни усложнения ( лимфаденити, кисти, остри и хронични периодонтити, околочелюстни абсцеси и флегмони, остеомиелит). Допълнително препятствие е липсата на място, поради заемането му от вече поникналите постоянни зъби, което в последствие поражда ортодонтски дефект: преместване и сгъстяване на фронталните зъби. Неправилната позиция на вече прорязъл мъдрец в зъбната редица става причина за чести прехапвания. А поради затрудненото почистване често се развива кариес на коронката му и се причиняват деструктивни промени на съседния зъб. Това налага екстрахирането на мъдреците. Амбулаторно хирургично отстраняване на мъдрец е възможно да Ви бъде извършено в Дентално студио „Света Аполония”.

Разкриване на зъби със затруднен пробив


Затруднено прорязване (изникване) най-често се наблюдава при мъдреци и кучешки зъби. Екстрахиране на зъба е наложително, когато е причина за усложнения. Запазването му е възможно тогава, когато за поникването му и правилното му подреждане в зъбната редица може да се приложи ортодонтско лечение, което най-често се практикува за кучешките зъби. Оперативната намеса представлява отстраняване на костта над зъба, за да се разкрие короната му и да се постави ортодонтски елемент (брекет, метално или фотополимерно „копче” , телена лигатура и др.). Това подпомага да бъде изтеглен постепенно и да заеме нормалното си място в зъбната редица.

Циркумцизио


Когато мъдреца е разположен вертикално или е с лек наклон и има достатъчно място за неговото поникване, но лигавицата пречи той да се вижда в зъбната редица, се пристъпва към отстраняване на този лигавичен слой, процедура известна като циркумцизио. При нас изрязването му ще бъде извършено бързо и атравматично с помощта на хирургичен лазер.

Гермектомия


Оперативно отстраняване на зъбен зародиш, преди оформяне на корените, заедно със зародишния сак. Прилага се при прогения и прогнатия (скелетни деформации). Най-ефективно е да бъде извършена във възрастта от 12 до 15 години. Към премахването на зъбните зародиши се пристъпва само след внимателен рентгенов анализ.

Цистектомия


Оперативно отстраняване изцяло на киста. Кистите представляват патологична кухина, ограничена от съединително-тъканна капсула, подплътена или не от епител и изпълнена с течно или кремообразно съдържимо. Етиологията на някои видове кисти показва, че се развиват вследствие на инфекциозно дразнене, а на други е недоизяснена. Кистите на челюстните кости растат бавно и причиняват костно раздуване и резорбция на костта. Могат да станат причина за подвижност на зъби, функционални и сетивни смущения (изтръпване на устната, например). Всички амбулаторно провеждани оперативни намеси за отстраняване на кисти на челюстните кости, както и на кисти на меките тъкани в лицево-челюстната област могат да бъдат извършени в Дентално студио „Света Аполония”.


Преди

След

Корекция на френулум (френулектомия)


Късия френулум (ципата под езика) затруднява храненето и други ежедневни действия, а много високо прикрепения френулум на горната или долната устна затруднява, например, задържането на подвижните протези и може да е причина за наличието на разстояние между предните два зъба - т.нар. диастема. При тези случаи се налага оперативна корекция на френулума. Манипулацията в Дентално студио „Света Аполония” ще Ви бъде направена напълно атравматично и безкръвно с диоден лазер. Работата с лазер осигурява по-бърз и безболезнен заздравителен период.

Биопсия /ексцизиране на мекотъканнни образувания/


При съмнение за наличие на патологичен процес, след ексцизиране на тъкани, например, от Дентално студио „Света Аполония” ще изпратим материал за провеждане на изследване в лицензирана клинична лаборатория.

Инцизия на абсцес


Създаване на възможност за дренаж на гнойна колекция чрез разрязване на меките тъкани.

Хемисекция


Отстраняване на един от корените при многокоренов зъб, заедно с прилежащата му коронкова част. Налага се, когато е невъзможно да се проведе канално лечение на един от корените на зъб, поради механични препятствия в неговия канал или поради сериозна загуба на кост само около този корен.

Ампутация


Отстаняване на някой от корените на многокоренови горни зъби, без прилежащата му коронкова част.

Предпротетична хирургия


Хирургична подготовка на меките и твърди тъкани за протезиране, включваща:

• Гингивектомия – Отстраняване на меки тъкани, най-често за елиминиране на гингивално разрастване. За естетичната Ви усмивка в Дентално студио „Света Аполония” можем да извършим удължаване на коронките на зъбите Ви за едно клинично посещение и работа с последен модел диоден лазер.
• Остеопластика – оперативен метод за промяна на формата на костта, без да се отнема от височината й.
• Остектомия – интервенция, при която се ремоделира костта, като се премахва част от нея.
• Вестибулопластика – Вестибуларна пластика се налага да бъде проведена при силна атрофия на костта, при която, например, дори минимално движение на устните и бузите водят до отлепяне на подвижната протеза. За да се създаде херметизираща клапанна зона се създава вестибуларна стена на челюстите и вестибуларен сулкус към лигавицата на устните и бузите.
• Алвеолопластика – Корекция на деформиран алвеоларен израстък.
• Торусна пластика – Торусите са костни удебелявания, нормални анатомични форми на определени места по челюстните кости. Оперативно се отстраняват само тези, които с големината си не позволяват протезиране. Задължителна е биопсията и поставянето на предварително изработена шина, която да не допусне формирането на хематом и рецидивиране на торусите.


Ендодонтска хирургия:


Апикална остеотомия: отстраняване на кореновия връх. Налага се при различни причини от ендодонтски характер – неуспех след консервативно ендодонтско лечение, непълна корено-канална обтурация, перфорация на кореновия канал близо до апекса, счупени ендодонтски инструменти в областта на апекса, отказ от пацента за продължително ендодонтско лечение, препресване на каналопълнежно средство, придружено с болка, дискомфорт, възпаление.

Пародонтална хирургия


виж
При всички изброени по-горе хирургични манипулации, по преценка на лекуващият специалист, може да се назначи приемането на антибиотик за 7-10 дни и лазерна физиотерапия, но не по-рано от 24 часа след операцията. За контролиране състоянието на пациента се назначава контролен преглед на следващия ден. Ако са поставени конци, те се отстраняват след седмия ден.

За повече информация относно хирургичните услуги, които предлагаме, моля, наберете телефонните номера дадени в раздел .

Не се колебайте да се свържете с нас, за да обсъдим Вашите въпроси относно денталното Ви здраве!