Д-р Светла Базитова Д-р Светла Базитова завършва висшето си образование в Стоматологичния факултет на МУ-Пловдив през 1978 година. От 1982 г. до 1985 г. специализира Обща Стоматология. През януари 1992 г. д-р Светла Базитова започва частната си практика. Водена от непрекъснато желание за усъвършенстване, редовно посещава курсове за повишаване на квалификацията. Работи в областта на:

- Терапевтична Стоматология
- Хирургична Стоматология
- Ортопедична Стоматология
- Детска Стоматология
- Естетична стоматология.

Д-р Светла Базитова е член на Съюза на Стоматолозите в България.
Д-р Мариета Базитова Д-р Мариета Базитова се дипломира през 2004 г. със степен Магистър по Стоматология в Стоматологичния Факултет на МУ-София. От 2004 г. е приета да специализира в катедрата по Пародонтология и Заболявания на Оралната Лигавица към Стоматологичния Факултет на МУ-София.

През 2008г., след конкурсен изпит, е назначена за редовен асистент по Пародонтология в катедра Орална Хирургия, Пародонтология и ЗОЛ към Медицински Университет – гр.Варна.

Има интереси в областта на Естетичната Стоматология, Пародонтологията и Имплантологията. Посещава курсове по Пародонтология и Имплантология при проф. Марк Данан (Франция), както и множество научни конгреси и симпозиуми.

Д-р Мариета Базитова е член на Съюза на Стоматолозите в България и на Българското Общество по Пародонтология и Орална Имплантология.