« обратно към новини
04 юли 2012

Дентално студио „Св. Аполония” – зелената практика, подкрепяща здравословния стил на живот.


 

Зелената Стоматология – полезна за Вас и за планетата Земя.

 

Ние вярваме, че зеленото е повече от цвят. Зеленото е полезна за Земята революция. От електричеството до водата; от химикалите до токсините – ние, екипът на дентално студио „Св. Аполония”, се  отнасяме със сериозност към задълженията ни към околната среда - за да бъдат съхранени и предпазени природните ресурси.

Зелената Стоматология  е задължение към нашите пациенти и нашата планета.

 

Защо да изберете клиника, практикуваща Зелена Стоматология?

 

Защото тази дентална практика:

  • намалява отпадъците и замърсяването на околната среда.
  • спестява вода и енергия
  • е модерно оборудвана
  • подкрепя здравословния стил на живот

 

Как Зелената Стоматология намалява отпадъците и замърсяването на околната среда?

 

- Използват се автоклави за стерилизация с пара, което елиминира употребата на химикали.

- Употребяват се отпечатъчни лъжици от неръждаема стомана.

- Употребяват се чинии и прибори за многократна употреба в стаята за почивка на персонала.

- Използват се дигитални рентгенови апарати. Конвенционалните рентгенови апарати създават отпадъци и токсични химични отпадъци, с които денталния кабинет трябва да се справи. Практикуващите дентална медицина са отговорни по закон да предават, съгласно сключен договор опасните отпадъци на лицензирани фирми. Химическите фиксатори (напр. амониев тиоцианат) и оловното фолио от проявяването на рентгенови снимки трябва да бъдат изхвърлени някъде, което често означава обществените канални системи. Годишно в САЩ  от денталните практики се изхвърлят 48 милиона оловно фолио. В природата оловните отпадъци се разграждат за 2000 години; усвояват се от растенията и навлизат чрез храната в човешкия организъм. А оловото е смъртоносен невротоксин.

 Въпреки множеството заплахи за околната среда и човека от употребата на традиционните рентгенови апарати, само 25% от денталните практики в САЩ са елиминирали тези материали като са преминали към дигитална образна диагностика.

 

За България не е направена подобна статистика, но сме годи, че от 2008г в Дентално студио „Св. Аполония” използваме рентгенография с дигитален рентген Кодак.

 

 

Как Зелената Стоматология спестява вода и енергия?

 

От всеки един от нас зависи да направи необходимото, за да се запази водното богатство на планетата. В Дентално студио „Св. Аполония” сме поставили началото като в ежедневната си дентална практика:

 - Използваме дезинфектанти за ръце вместо миене на ръцете, когато е възможно.

 - Когато е необходим миене на ръцете, спираме течащата вода при сапунисване.

 - Обучаваме пациентите си да спират водата докато четкат своите зъби.

 

Една дентална практика използва много енергия – ярко осветление, компютри, компресори, вакумни системи, ултразвукови вани и друга апаратура, необходима за качествени услуги. Това, което ние сме въвели в унисон със зелената ни практика е да:

- Употребяваме енерго-спестяващи лампи

 - Изключваме компютрите през нощта

 

Защо Зелената Стоматология можете да откриете само в модерно оборудваната клиника?

 

Научните нововъведения са ключови за намаляването на отпадъците и съхранение на световните ресурси. В повечето случаи има 1:1 съответствие между екологично-благоприятния и високо-технологичния избор.

 

Една от високотехнологичните, екологично благоприятни, основани на доброто качество на живот дентални технологии е оралната детоксификация с лазерно-хигиенни технологии, която може да Ви бъде извършена в Дентално студио „Св. Аполония”.

 

Друга иновация, въведена в нашата практика е дигитализацията. Дигиталните технологии предлагат ранна диагностика, превантивна терапия и обучение, които задоволяват нуждите на пациенти със здравословен начин на живот, избягващи инвазивни и скъпи процедури.

 

Оказва се, че много от водещите иновации в денталните технологии са полезни освен за пациентите и за планетата.

 

Например:

 

Технология

Предимство за пациента

Предимство за околната среда

Дигитална рентгенография

Моментална видимост на образа; прецизно качество на изображението; повишена ефикасност на диагностиката; минимално излагане на радиация; специална програма за рентгенови снимки на деца с намалено поле на облъчване.

Елиминира токсичните фиксиращи разтвори на конвенционалните проявителни техники и оловното фолио

Стерилизация с автоклав

Спестява време и е изпитан метод; елиминира токсичните па́ри при химичната стерилизация

Намалява опасните отпадъци; позволява употребата на опаковки за многократна стерилизация.

 

 

Защо се смята, че Зелената Стоматология подкрепя здравословния стил на живот?

 

Зелената Стоматология е безживачна стоматология: живачните пари са изключително опасни за здравето Ви. Ако имате обтурации от живачна амалгама (сребристо оцветена пломба на зъб), живачните пари се отделят в тялото Ви и могат да бъдат вдишани, преглътнати или абсорбирани през тъканите в устата Ви или в белите Ви дробове. В Дентално студио „Св. Аполония” не използваме живачна амалгама за изработване на Вашите пломби.

 

Зелената стоматология е безметална стоматология – ние не използваме опасни материали като живак, никел или берилий за възстановяването на Вашите зъби. Токсичните метали се отстраняват внимателно от Вашите зъби, като се предпазва цялостното Ви здраве. Зелената стоматология Ви предпазва от живачните пари при отстраняване на амалгамени пломби и от вредни метали, които изтичат от стари зъбни възстановявания, като метални коронки.

 

Зелената Стоматология е холистична и биологична Стоматология. В зелената стоматология никога не се използват токсични материали или химикали, докато се повлияват денталните Ви нужди. Използват се само биологично поносими материали.

 

Очакваме Ви в зелената практика на Дентално студио Св. Аполония – една високотехнологична козметична практика, част от Вашия здравословен стил на живот.

 

Facebook